About the Codesign Research Center (CODE)

IMG_0467

Informal seminar at The Codesign Research Center (CODE): international visiting researchers exchange perspectives with faculty, doctoral and graduate students.  


WHAT

Codesign and coproduction is rapidly spreading in e.g. product design, communications design and environmental design. Traditional design fields have to be re-thought and new venues for the designer are opening up, as designers have to engage in open collaborations with a network of non-designers. We call this design (research) profile, codesign.

Codesign is short for collaborative design. Codesign is a critical investigation of new possibilities, where diverse partners are actively involved in material dialogues about what constitutes attractive futures from different points of view. Codesign is transdisciplinary in addressing complex problems where no single discipline can be said to hold the answer. Codesign builds on traditions of user-centered design, participatory design, critical design and ethnography.

The overall objective for Center for Research in Codesign, CODE is both to produce new knowledge about how design work is conduced in practice, and to contribute to a continuous improvement of the field through developing and exploring different approaches, methods and tools for co-designing where the knowledge of the participants are brought into play and various activities simultaneously support mutual learning processes for all involved.

Central in our practice is various experimental oriented research approaches that both investigate existing practice and explore new possibilities by for instance staging processes where the participants ‘rehearse the future’. New knowledge is produced through interplay between people and artifacts in specific contexts. CODE integrates knowledge from research domains like participatory design, design anthropology, science and technology studies, performance studies and interaction design.

 With a range of external partners CODE has explored a number of longitudinal project themes, addressing complex societal issues such as recycling & waste handling, living with Alzheimer’s, and urban service networks for active senior citizens.


WHO

Presently the Center for research in Codesign consists of two professors: Eva Brandt and Thomas Binder, two associate professors Joachim Halse and Mette Agger Eriksen, two assistant professors Sissel Olander and Li Jönsson, three Ph.D students: Maria Foverskov, Paya Hauch Fenger, and Lene Hald.

Eva Brandt is responsible of a new two-year master program in codesign, which started in September 2014.

Eva Brandt, Professor, Ph.D.
Mail: ebr [at] kadk.dk

Eva Brandt is Professor at The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, and holds a Ph.D from 2001. Eva is co-leading the Center for Research in Codesign (CODE). Since January 2017 she has been responsible for a two year international MA-program in codesign. For years Eva has argued for the power of event driven design processes guided by a series of collaborative events. Focus has been on both how each event should be staged and performed, and how to create continuity among events. In recent years we have come to describe the overall design approach as design laboratories hereby putting emphasis on inquiry and knowledge production. Design laboratories are platforms for open collaborations among many stakeholders in the sense that the outcome is not predefined in the outset. We have argued for the importance of staging, evoking and enacting in relation to participation. On a more overall level we argue for organizing projects around three main strategies: exploratory inquiry, sustained participation, and generative prototyping. Eva also contributes to theorizing about experimental design research driven by programs and experiments. She has been contributing to several books such as Design Spaces (IT Press, 2005), Rehearsing the Future (The Danish Design School Press, 2010), XLAB (The Danish Design School Press, 2011), Facilitating Change – Using Interactive Methods in Organizations, Communities and Networks (Polyteknisk Forlag, 2011), and Routledge International Handbook of Participatory Design (Routledge, 2013), Dansk Design Nu (Strandberg Publishing, 2016), Practice Based Design Research (Bloomsbury, 2017. She has been chairing the Nordic Design Research Conference in 2013. Find overview of publications at: Research Gate: Research Gate personal profile for Eva Brandt

 

ThomasB

Thomas Binder, Professor, Ph.D.
Mail: tbi [at] kadk.dk
Forskningsområde: Åbne designprocesser med mange deltagere, med særlig vægt på undersøgelser af hvordan designere kan arbejde med metoder og arbejdsformer, der baserer sig på dialog med brug og brugere. Nye projektformater der, under overskriften Design:Lab, sætter det udforskende møde mellem forskellige interessenter i centrum for en bruger-orienteret designproces. Designspil, improviserede scenarier og involverende undersøgelser af hverdagspraksis baseret bl.a. på video, der understøtter designorienteret dialog. Relationer mellem design og brug og specielt undersøgelser af, hvordan designpraksis og hverdagspraksis vekselvirker og udfolder sig i et dynamisk samspil mellem ting, rum og aktivitet. Metodisk vægtning af eksperimenterende designforskning inspireret af aktionsforskning, hvor konkrete designeksperimenter veksler med sociologisk orienteret dokumentation og analyse.

joachim

Joachim Halse, Associate professor, Ph.D.
Mail: jha [at] kadk.dk
Min forskning ligger i spændingsfeltet mellem antropologi og design. Jeg eksperimenterer med at skabe en frugtbar hybrid mellem antropologiske undersøgelser af hverdagsliv på den ene side og designmæssig udforskning af nye muligheder på den anden. Det er min ambition at bidrage til en decideret designantropologisk praksis hvor “det eksisterende” udforskes gennem søgen efter nye muligheder, i stedet for at foretage disse to bevægelser hver for sig.

Mette Agger Eriksen, Associate professor, Ph.D.

Mail: meri [at] kadk.dk

 

sissel-3

Sissel Olander, Assistant professor, Ph.D.
Mail: sol [at] kadk.dk
Mit erhvervsPhd-projekt er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Danmarks Designskole, og handler om netværksbaseret innovation i og omkring Kulturstationen Vanløse, Kulturanstalten Vesterbro/Kgs Enghave og Kulturdiagonalen Bispebjerg/Nordvest. Projektet skal afprøve, udvikle og undersøge Netværkslaboratoriet som platform for co-design og lokal netværksudvikling i de tre kulturenheder. Særlige faglige fokusområder: Participatory design, STS/ANT, Performance studies, Demokratiseringsstartegier, Design som mobilisering

Li Jönsson, Ph.D.
Mail: ljo [at] kadk.dk
Li Jönsson has an interdisciplinary approach to design that engages with a diverse set of critical and practical ideas. A recurrent theme in her concept-driven work has poetic and theatrical ideals. She has exhibited her personal projects several times (Super Design Market, Max Fraser, DDW-07, RSVP London, New Designers, Pearlfisher, Free Range, Goldsmiths design etc). Her PhD work is focused on finding new ways of engaging people in potential serious issues by rethinking how values are embodied in products, since they influence beliefs as well as behaviours. Li Jonsson graduated from Goldsmiths College, University of London (First). She has also studied at Leeds College of Art & Design as well as K3- Malmö Högskola.

 

Maria Foverskov, Ph.d-studerende, Industriel Designer
Mail: mfo [at] kadk.dk
Med arbejdstitlen ”at øve sig på at forme fremtiden” undersøger og afprøver jeg redskaber, metoder og processer for at inddrage interessenter som aktive medspillere og “formgivere” I co-design processer. Jeg tager udgangspunkt i min baggrund som designer og undersøger hvordan ”design redskaber” som eksempelvis prototyping og scenarie skabelse kan blive del af en fælles formgivning, hvor også ikke-designere former udviklingsprocessen. Som en del af senior Interaktions projektet undersøger jeg hvordan sociale medier og teknologi kan understøtte ældre borgeres egne sociale netværk. Vi arbejder med en række samarbejdspartnere som Københavns kommune, IT universitetet, samt private service- og teknologi-udbydere.

Paya_2

Paya Hauch Fenger, Erhvervs Phd-studerende, Cand. Mag i internationale udviklingsstudier og psykologi.
Mail: pfen [at] kadk.dk
Den eksperimenterende tilgang inden for designaktivisme og co-design er omdrejningspunktet i min forskning. Min case er en samskabende konstruktion af Geopark Festival 2014, der blev konstrueret i en samskabende proces mellem flere hundrede aktive deltagere og mig som co-designforsker. Gennem dette eksperiment, undersøger jeg hvordan aktivisme og co-designmetoder kan øge borgernes handlerum i en rural kontekst. Samtidig interesserer det mig at undersøge, hvordan brugen af co-designmetoder fører til meningsdannelse, konstruktion af identitet og sted/rum, igennem de handlinger der udspiller sig i workshops og konstruktionen af 1:1 prototyper (festivalen). Særligt har jeg fokus på hvordan co-designet af festivalen, har indflydelse på deltagernes egen forståelse af sig selv i den kontekst, de er en del af. Ligeledes er jeg særligt optaget af hvordan kort (maps) kan bruges som co-designredskab i konstruktionen af en geopark. Endelig undersøger jeg hvordan min rolle som designforsker har betydning for graden af oplevet ligeværdighed hos den enkelte deltager, og hvordan netop denne oplevet ligeværdighed har betydning for borgerens ønske om at deltage. 

Lene Hald, PhD student

Former associates

Christina Lundsgaard, Ph.D, Arkitekt
Mail: clu [at] kadk.dk
Nu ansat hos SKAT. Som del af co-designklyngen beskæftiger jeg mig med design som en social proces, hvor involvering af potentielle brugere og andre interessenter kan være med til at skabe innovation. Jeg har særlig vægt på at undersøge hvordan konfigurerbare elementer og rekvisitter i f.eks designspil kan åbne op for en fælles dialog om fremtidige muligheder. Jeg har en interesse i at se på hvordan co-design processen kan tages videre fra forestillingerne om nye arbejdspladser i udviklingsprocessen til at blive en ”ongoing” design proces, der stadig lever, når rum og inventar tages i brug. Her fokuserer jeg på hvordan adaptive og konfigurerbare møbler og inventar kan bliver openended designprodukter, der har forskellige anvendelsesmuligheder og kan tilpasses de forandringsprocesser arbejdspladser ofte oplever over tid. Forskningen tager udgangspunkt i min baggrund som arkitekt/designer og jeg anskuer forskningen som en designproces, der kan være ”maskinen” eller metoden til at producere ny viden inden for mine særlige fokusområder.

Rasmus Michaëlis, research assistant, cand. design.rasmus
Mail: rasmusmichaelis [at] gmail.com
I have a background in both graphic design and codesign with a BA in visual communication and a MA in design from the new Codesign Master Programme at KADK. As a result, visual communication is a key part of my practice – but instead of the classical focus within graphic design towards creating compelling or persuasive design my interest lies within creating evocative design in both digital, print and film as scaffolds for dialogue. At CODE I work as a research assistent the project Give&Take – a 3-year EU funded research project on sharing networks among senior citizens. See http://www.givetake.eu

COLLABORATION

Our professors also collaborate on supervision of Ph.D. students at other academic institutions: IT-University of Copenhagen, The Technical University of Denmark, Copenhagen Business School, The Design School Kolding, The Danish School of Education, Politechnico di Milano.

Our research projects are always carried out in collaboration with public institutions and NGOs, private companies and design consultancies. Some of our partners have been: Vestforbrænding I/S, Copenhagen Municipality, Arkitema, 1508, 3PART, Mindlab, Workz, Designit, Johnson & Johnson, Copenhagen Institute of Interaction Design, IT-University Copenhagen, The Danish Technical University, Copenhagen University, /KL7, Wonderful Copenhagen, Miljøpunkt Østerbro, Alzheimerforeningen, MAKE TOOLS, SWECO/FFNS, Ergonomidesign/Veryday, Frederiksberg Municipality, Take the Wind, UNDP, GN Resound.

If you are interested in professional collaboration or educational supervision, don’t hesitate to contact us.

WHERE

We have our lab at the Royal Danish Academy of Fine Arts – School of Design, building 90, Room 3.15, in Copenhagen, Denmark.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s