Kom til konference om innovativ brugerinvolvering

Microsoft Word - TempoS konference invitation 13 marts 2015

Fredag den 13. marts 2015 – på Kunstakademiets Designskole

Involvering af brugere i udviklingsarbejde og fornyelse af aktiviteter er blevet en tilbagevendende del af den praksis, som udfoldes både i virksomheder, offentlige myndigheder og hos konsulenter. TempoS projektet har opsamlet erfaringer fra den praksis, der har udviklet sig over en længere årrække, hvor vi har fokuseret på udfordringer ved produktiv interaktion med brugere. Den herved tilvejebragte viden drejer sig om (1) at skabe indsigt i brugspraksis til videre samarbejde omkring planlægning, innovation og design, (2) at tilrettelægge og gennemføre udviklende samarbejder med brugere og aktører omkring udviklingsopgaver, (3) at iscenesætte processer og omsætte resultater til modeller, beskrivelser og prototyper, som kontaktpunkter mellem forskellige organisatoriske rammer, samt (4) at sætte begreb på oversættelser og netværksdannelse, nødvendig for at forankre og forandre.

Se hele invitationen og programmet her:

TempoS konference invitation 13 marts 2015

Tilmelding senest 7. marts til Ulrik Jørgensen: uljo@plan.aau.dk, mobil 2166 5424, www.tempos.dk

About Eva Brandt

Eva Brandt is Professor in Social Design at Design School Kolding since May 2019. Before she was professor (MSO) at The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, and holds a Ph.D from 2001. Eva is scientific leader of the Lab for Social Design. Previously she was co-leading the Center for Research in Codesign (CODE). Since September 2014 she has been part of the main faculty for a two year international MA-program in codesign. The main part of her research is about how designers can stage open design processes (design labs) with many participants who both can inquire into existing practices and explore possible futures in common. She also contributes to theorizing about experimental design research driven by programs and experiments. She has been contributing to several books such as Design Spaces (IT Press, 2005), Rehearsing the Future (The Danish Design School Press, 2010), XLAB (The Danish Design School Press, 2011), Facilitating Change – Using Interactive Methods in Organizations, Communities and Networks (Polyteknisk Forlag, 2011), and Routledge International Handbook of Participatory Design (Routledge, 2013). Eva has been chairing the Nordic Design Research Conference in 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: